labüddən

labüddən
z. <ər.>
1. Hökmən, məcburən, mütləq. <Ağası bəy Vaqifə:> Əgər Məmməd bəy . . mane ola bilməzsə . . labüddən vuruşma olacaqdır. Ç..
2. İstər-istəməz, əlacsız, naçar, məcburən. <Qulam xan:> Məni o qədər dəng elədin ki, axırda labüddən özümü bu bəlaya giriftar elədim. M. S. O.. <Rəşid:> Qurbanqulu dedi ki, mən yaya dayana bilmərəm, mənimçün indi toy edin, labüddən toy etdilər. T. Ş. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • LABÜDD — Çok lâzım. Elzem. Gerekli. * Her halde. Mutlaka. Muhakkak. * Ayrılık yok …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • gec-tez — z. Tez olmasa da, mütləq bir vaxt olacaq, bir gün, nə vaxt olursa olsun; labüddən. Gec tez rastlaşmaq. – Düşmənlə gec tez qarşı qarşıya gəlmək, məsələni həll etmək lazımdır. M. S. O.. <Anam> gectez <toyuqlara> bir bəla yetişəcəyini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • labüd — z. <ər.> 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. . . Bayramda həlviyyat xonçası üstə bir əlbisəlik ipək parça labüd gedəcəkdir. R. Ə.. // Mütləq olmalı olan, qaçılmaz, qarşısıalınmaz, zəruri. Labüd olmaq – vacib olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”